Jdi na obsah Jdi na menu
 

 
Organizace

 Náš denní řád svojí pravidelností zajišťuje dětem jistotu, odbourává obavy z neznámého, pomáhá orientovat se bez větších problémů v běžném dni stráveném v mateřské škole. Přesto respektujeme jeho pružnost, možnost volby činností, flexibilitu. Čekání a prostoje jsou eliminovány na nejkratší možnou dobu, snahou je plynulý přechod mezi činnostmi. Příchody a odchody z mateřské školy stanovují rodiče dle potřeb v rozmezí provozní doby.


Do denního programu jsou zařazovány řízení pohybové aktivity.
Pedagogové se po celou pracovní dobu plně věnují dětem, proces vzdělávání probíhá po celou dobu pobytu dětí ve škole, ve všech činnostech a situacích. Podněcují aktivní účast dětí, experimentování,minimalizují učení předáváním hotových poznatků a slovních pouček, vnímají individuální možnosti a schopnosti dětí.
      Snažíme se o vyváženost spontánních a řízených činností . Děti mají dostatek prostoru pro hru a pohyb, je podporován rozvoj tvořivého přístupu k činnostem i ke hře, s využitím pomůcek, hraček.


Ve třídě hvězdiček mají možnost využívat interaktivní tabuli s programem Školka hrou.


Ve třídě Kytiček i Hvězdiček pracuje logopedická asistentka, která ve spolupráci s rodiči provádí preventivní logopedickou péči.Vzdělávání dětí se speciálními potřebami

Při vzdělávání dětí se speciálními potřebami je maximálně vyhověno jejich potřebám a možnostem. Jsou vytvářeny podmínky k rozvoji osobnosti dítěte, aby dosáhlo co největší samostatnosti.

 

Dětem s tělesným postižením je zajištěno osvojení specifických dovedností v rozsahu individuálních možností dítěte
jsou vytvářeny podmínky pro náhradní tělovýchovné aktivity možné v rámci jeho postižení
jsou využívány kompenzační ( technické i didaktické) pomůcky

 
Dětem s poruchami řeči

provádíme logopedickou prevenci a dětem, které potřebují nápravu řeči poskytneme kontakty na odborníky v této oblasti.

 

zpět